Webinar fungerer!

Tusen takk til PwC for et informativt og veldig bra webinar i dag. Christian Wiig Jacobsen og Tom Nilsen ga næringslivet tips til likviditetsstyring. Her er en kort ort oppsummering av hva PwC presenterte:

  1. få oversikt over din bedrifts likviditetssituasjon, iverksett tiltak for kostnadsreduksjoner og optimer kontantstrømmen i det korte bildet
  2. hold deg oppdatert på; endringer og regler for utsettelser av skatter og avgifter og retningslinjer som blir gitt om nye krispepakker
  3. Sør for gode verktøy og modeller for beregninger av kapitalbehov oppdateringer av prognoser, ha nødvendig dokumentasjon i forkant av søknader om finansiering

Lag oppdaterte budsjett og likviditetsprognoser.
Tønsberg Næringsforening oppfordrer din bedrift til ikke å ta kostnader du er usikker på om du kan betale. Ikke bruk penger bedriften ikke har. Ha ofte og informative styremøter og ta en ekstra kikk på kontoen for å holde deg oppdatert på likviditet.

Her er hva PwC gikk igjennom: PwC Webinar24. mars Likviditetsstyring i krisetider