Vil du være arbeidslivsmentor for en økonomi- eller IT-student ved USN Vestfold?

Econa Vestfold, næringsforeningene i Vestfold og Grenland, nettverket Vestfold IT-Arena og Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte studenter i Vestfold og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN på Campus «Bakken-teigen» i Horten.   

 

Vårt program lar utvalgte studenter i 2. og 3. årstrinnene i de 3-årige bachelorstudiene i Økonomi og ledelse, regnskap, innovasjon og entreprenørskap samt i IT og informasjonssystemer få muligheten til å delta i et spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogram gjennom dette studieåret. Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.  

 

Hvem kan være mentor?

Vi ønsker å knytte til oss mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fagspesialist eller som gründer, styremedlem el.l. i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.

For å bli en god mentor i dette programmet er det ønskelig at du:

 • Er faglig nysgjerrig
 • Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt
 • Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får noe honorar/godtgjørelse
 • Kan kommunisere
 • Er villig til å dele av egne erfaringer
 • Er inkluderende, åpen og imøtekommende
 • Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse

 

Hva består programmet av?

Arbeidslivsmentorprogrammet vil gi de utvalgte studentene en diskusjonspartner samt mulighet til å knytte kontakter og skape nettverksrelasjoner med erfarne yrkesutøvere. Mentorene skal ikke være leksehjelpere i forhold til selve studiet, de skal fungere som samtalepartner, kontakt-bygger, inspirator og veileder i forbindelse med hvordan man bruker studietiden til å forberede seg til yrkeskarrieren og studentenes valg av videre karrierevei ved inntreden på arbeids-markedet eller i videre studier. Mentorene får førstehåndsinnsikt i hvordan studentene tenker og prioriterer og hva de studerer. Årets kull skal etableres i høst med varighet gjennom ca seks måneder i inneværende studieår, med formell avslutning ved påsketider. I løpet av program-perioden vil det bli avholdt en startsamling for mentorene og studentene i høst og ytterligere tre felles programsamlinger i vårhavåret, alle etter arbeidstid (se datoer nedenfor).

 

I tillegg er det ønskelig og viktig at mentor og student møtes til individuelle samtaler med jevne mellomrom – vi anbefaler ca. en gang i måneden. Hver mentor får ansvar for én student. Vi understreker at mentoren kun skal være en samtalepartner i studentens videre karriereutvikling, og at det ikke forventes at mentoren skal skaffe konkret jobb til studenten. Det ventes heller ikke at en mentor kan svare på alle studentenes spørsmål, erfaringsmessig har vi sett at mentorer kan koble inn eget nettverk der de selv kanskje ikke har førstehåndskjennskap. Vi vil gi konkrete eksempler på dette under introduksjonen til programmet på startsamlingen.

 

De felles programsamlingene gjennomføres etter arbeidstid – enten på USN, hos en samarbeids-partner eller ute i en bedrift i nærheten av campus. Den første samlingen blir en introduksjon til programmet. Møtene mellom student og mentor avtales deretter individuelt.

 

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?

Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter – og med de andre mentorene og USN. Dette vil gi økt kjennskap til dagens innhold i studiene. Samtidig vil du få innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere. De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenumssamlingene vil ha egen programtemaer, og kan også være bedriftsbesøk.

 

USN har kjørt dette arbeidslivsmentorprogrammet tidligere. Mange mentorer er med i flere kull, i forrige studieår hadde hele 44% av mentorene vært med som mentor en eller flere ganger tidligere. Her er noen sitater fra tidligere mentorer som gir et innblikk i hva mentorrollen kan gi deg:

 

 • Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit – det bevisstgjorde også min egen”
 • Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter”
 • Dette var udelt positivt og kan anbefales!”
 • ”Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student”
 • Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv

 

Hvordan komme med i programmet?

Vi legger stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og kobler studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig. Ta gjerne kontakt med undertegnede for en uforpliktende prat eller for nærmere informasjon om mentorprogrammet. Vi ser frem til å høre fra deg! Vi har engasjert en erfaren bedriftsrådgiver som prosessleder for programmet, Berit Bjerknes. Hun har lang erfaring fra arbeid med bl.a. utvikling av unge medarbeidere og ledertalenter samt mentoring i næringslivet.

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at evt. deltakelse i arbeidslivsmentorprogrammet ikke honoreres overfor mentorene og at det er gratis deltakelse for studentene. For studentene er deltakelse en frivillig tilleggsaktivitet på egen fritid som ikke inngår i selve studiene.

 

Hvis du ønsker å være med som mentor sender du en kort mail til trondio@usn.no  

 

Deretter sender vi deg et skjema med noen korte spørsmål om dine forventninger til et slikt program og en student. Sammen med at du svarer på dette skjemaet trenger vi også din CV el.l.

 

Parallelt inviterer vi i disse dager studentene til å bli med i programmet. De som er interessert får et tilsvarende skjema med spørsmål om sine forventninger til programmet og en mentor. CV og svarene fra begge grupper gir oss et godt grunnlag for koblingene av aktuelle mentorer og studenter. Etter at vi har avklart koblingene, inviterer vi alle utvalgte til kick-off/startsamling.

 

Datoer for de obligatoriske programsamlingene ved Campus Vestfold/Bakkenteigen er:

 

 • Tirsdag 26. oktober kl. 1700-2000 (det er spesielt viktig å delta fysisk på denne)
 • Tirsdag 18. januar kl. 1700-2000
 • Tirsdag 1. mars kl. 1700-2000
 • Tirsdag 5. april kl. 1700-2000