Vil du være mentor?

Har du lyst til å være mentor for en student i merkantile fag i Vestfold?

Econa Vestfold, næringsforeningene i Vestfold, Grenland Næringsforening, den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary, og Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte studenter i Vestfold og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et mentorprogram for bachelorstudentene ved USN på Campus Bakkenteigen i Horten, det fjerde kullet i rekken.
Vår ambisjon er å la utvalgte studenter i andre- og tredjeårstrinnet i de 3-årige bachelorstudiene i merkantile fag få muligheten til å delta i et spennende og utviklende mentorprogram gjennom dette studieåret. Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.  

Hvem kan være mentor?

Vi ønsker å knytte til oss mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fagspesialist eller som gründer, styremedlem el.l. i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.
For å bli en god mentor i dette programmet er det ønskelig at du:

 • Er faglig nysgjerrig
 • Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt
 • Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får noe honorar/godtgjørelse
 • Kan kommunisere
 • Er villig til å dele av egne erfaringer
 • Er inkluderende, åpen og imøtekommende
 • Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse

Hva består programmet av?
Mentorprogrammet vil gi de utvalgte studentene en diskusjonspartner samt mulighet til å knytte kontakter og skape nettverksrelasjoner med erfarne yrkesutøvere. Mentorene fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentenes valg av videre karrierevei ved inntreden på arbeidsmarkedet eller i videre studier. Mentorene får førstehåndsinnsikt i hvordan avgangsstudentene tenker og prioriterer og hva de studerer.  Mentorprogrammet skal etableres i høst med varighet gjennom inneværende studieår med formell avslutning til våren. I løpet av programperioden vil det bli avholdt en startsamling for mentorene og studentene i høst og ytterligere tre felles programsamlinger i vårhavåret, alle etter arbeidstid.
I tillegg er det ønskelig og viktig at mentor og student møtes til individuelle samtaler med jevne mellomrom – vi anbefaler ca. en gang i måneden. Hver mentor får ansvar for én student. Vi understreker at mentoren kun skal være en samtalepartner i studentens videre karriere-utvikling – og at det ikke forventes at mentoren skal skaffe konkret jobb til studenten. Det ventes heller ikke at en mentor kan svare på alle studentenes spørsmål, erfaringsmessig har vi sett at mentorer kan koble inn eget nettverk der de selv kanskje ikke har førstehåndskjennskap. Vi vil gi konkrete eksempler på dette under introduksjonen til programmet på startsamlingen.
De felles programsamlingene gjennomføres etter arbeidstid – enten på USN, hos en samarbeidspartner eller ute i en bedrift i nærheten av campus. Den første samlingen blir en introduksjon til programmet. Møtene mellom student og mentor avtales deretter individuelt. En egen prosessleder fra Universitetets side er tilgjengelig for support og oppfølging for mentorene og studentene i hele perioden.

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?

Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter – og med de andre mentorene og USN. Dette vil gi økt kjennskap til dagens innhold i studiene. Samtidig vil du få innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere. De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenumssamlingene vil ha egen programtemaer, og kan også være bedriftsbesøk.

USN har kjørt mentorprogrammet også tidligere. Her er noen sitater fra mentorer som gir et innblikk i hva mentorrollen kan gi deg:

 • Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit – det bevisstgjorde også min egen”
 • Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter”
 • Dette var udelt positivt og kan anbefales!”
 • ”Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student”
 • Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv

Hvordan komme med i programmet?

Vi legger stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og kobler studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig. Ta gjerne kontakt med undertegnede for en uforpliktende prat eller for nærmere informasjon om mentorprogrammet. Vi ser frem til å høre fra deg! Vi har engasjert en erfaren bedriftsrådgiver som prosessleder for programmet, Per Suseg. Han har lang erfaring fra arbeid med bl.a. utvikling av unge medarbeidere og ledertalenter samt mentoring i næringslivet.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at evt. deltakelse i mentorprogrammet ikke honoreres overfor mentorene og at det er gratis deltakelse for studentene. For studentene er deltakelse en frivillig tilleggsaktivitet på egen fritid ved siden av studiene, som ikke inngår i selve studiene.

Hvis du ønsker å være med som mentor sender du en kort mail til trondio@usn.no