Vi trenger din tilbakemelding – ta pulsundersøkelsen nå!

PULSUNDERSØKELSE
På nytt ønsker vi å ta pulsen på næringslivet i samarbeid med PWC.
Svar på undersøkelsen så får vi et bedre bilde av hvordan din bedrift har blitt og blir påvirket av Covid-19.
Hvilke utfordringer dere står ovenfor nå er viktig for oss å få informasjon om, men også om situasjonen vi befinner oss i har gitt din bedrift nye muligheter. Vi håper du tar deg tid til å svare på noen enkle spørsmål før 27. mai.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO096K3KmH_My9GuaSCJ8IFm01OsMY8WkGuMeb4qyZ83I-QQ/viewform