Vi har tatt pulsen på næringslivet

Hvordan har det gått med næringslivet i Tønsberg og Vestfold under korona-krisen? I samarbeid med PWC har vi sendt ut to Pulsmålinger, en i mars-april, rett etter nedstengningen og en i mai, da samfunnet begynte å åpne opp igjen.
Det aller viktigste med undersøkelsen, er at det ser ut til at den verste panikken har lagt seg og at vi ser en viss form for optimisme. I positiv retning trekker utviklingen i spørsmål om redusert lønnsomhet og permitteringer. Regjeringens tiltak overfor de ansatte ser ut til å ha fungert.

At reduksjonen i inntjeningen ikke går utover de ansatte, er svært positivt. Men vi ser at de heller tas på kostnadssiden og investeringer. Dette vil påvirke næringslivet videre, noe som slår negativt ut.

Bekymringen er den usikkerheten undersøkelsen gjenspeiler. Heldigvis er det ikke mange som tror det er direkte sannsynlig at de kommer til å gå konkurs. Her har tallene vært lave i begge undersøkelsene. Men på spørsmålet «I hvilken grad mener du din bedrift vil klare seg gjennom krisen?» ligger 80 prosent i øvre sjikt av skalaen – de er usikre. Dette er et enormt høyt tall. At så mange fortsatt mener at framtiden er usikker, er alvorlig. Men det vi ser, er at det er flere i undersøkelse nummer to som mener at samarbeid, innen bransjen, eller på tvers, er en mulighet.Her svarer 36 prosent «ja» på mulighet for samarbeid i mars/april-undersøkelsen, og 52 prosent «ja» i undersøkelsen i mai.

Kun 33 prosent mener de skal fortsette som før etter at restriksjonene er opphevet. Det flest vil endre på, er at de ønsker å styrke markedsføringen. Dernest vil de etablere nye samarbeid, med leverandører osv. og tilpasse kostnadsnivået til en ny situasjon.

Næringsforeningene i Vestfold samarbeider og vil gå til myndighetene med de tiltakene som etterspørres. Vi har et veldig godt samarbeid med vestfoldbenken på Stortinget. Vi forsøker også å rigge vårt arbeid for å gi de beste tjenestene slik at bedriftene kan komme ut av dette med hodet over vannet.
Tekst er hentet fra Tønsbergs blad – publisert 10. juni

Her kan du lese svarene på undersøkelsen:
For Tønsbergregionen: Pulsundersøkelse Covid 19 DEL 2 – Tønsberg næringsforening
For «Vestfold»: Pulsundersøkelse Covid 19 DEL 2 – Vestfold