strategivifte Tønsberg Næringsforening

Tønsberg Næringsforening sin nye strategi

Styret og daglig leder har jobbet med ny strategi for TNF i 2019 – og her kan dere se resultatet. Strategien er ikke lang, men et godt verktøy for de områder vi skal engasjere oss i fremover.

TNF skal være et sted for positiv utvikling og deling av kunnskap og en brobygger mellom det private næringsliv og det offentlige. Våre initiativer skal bidra til positiv vekst og gi grobunn for å skape varige verdier, både for den enkelte medlemsbedrift og for samfunnet.

strategivifte Tønsberg Næringsforening