Søk midler gjennom Oslofjordfondet

» Skal det regionale næringsliv overleve i markedet, er det avhengig av å ligge i front og tenke nytt. Midler til forskning og utvikling kan bidra til å redusere den økonomiske risikoen for bedriften», Rune Fredriksen, styreleder. 

 

Hva er Oslofjorden Forskningsfond:

 • Et av 7 regionale forskningsfond i Norge som inkluderer Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.
 • Delte i 2016 ut 41,4 mill krone til 41 forprosjekter og 8 hovedprosjekter. Til sammen utgjorde dette 96 mill forskningskroner i 2016, med egeninnsatsen.
 • Forprosjektene støttes med kr. 250.000,- mens hovedprosjektene kan støttes med maks 5 mill kroner. Søknadsfrister kvalifiseringsstøtte: 1.2., 1.5., 1.9, 1.11. og hovedprosjekter 14.2.18.
 • Hensikten med fondene er å nå bredere enn hva forskningsrådet gjør, det er et «grasrotfond» som for næringslivet henvender seg til små og mellomstore bedrifter.

4 områder:

 • Utdanning, velferd
 • Teknologi
 • Klima, miljø og energi
 • Helse / omsorg

Både offentlige og private prosjekter. I Vestfold er det flest prosjekter fra næringslivet på teknologi og klima, miljø og energi.

Sekretariatet til OFF ligger i Tønsberg. De arrangerer prosjektverksteder hvor man kan få hjelp og veiledning med å strukturere en søknad. Tilbakemelding på egen søknad om søknaden sendes inn på forhånd. Kvalifiseringsstøtte kan sendes inn fra 1.1-1.11 og er søker tidlig ute i forhold til søknadsfristene, kan de få vurdert søknaden og forbedre den basert på tilbakemeldingene fra OFF og sende den inn på nytt for vurdering og karaktersetting.

Eksempler på prosjekter:

 • VIVANT – Larvik kommune (handelsnæringen i framtiden, Ikea-satsingen)
 • Stillehavsøster – Vestfold Fylkeskommune og Havforskningsinstituttet
 • Tillit som vekstdriver i regional utvikling – flere private og offentlige
 • Redesign QR  – Fretex (hovedprosjekt) (info om klær)
 • Økt verdiskapning av eggeskall –  Nortura
 • Droner med lang flytid og robusthet mot vær og vind – Kongsberg defense…/ HSN
 • Redusert aldring av plastgjenstander i museene – Vestfoldmuseene