Styret i TNF

TNF har et aktivt styre som møtes hver måned. Er du nysgjerrig på hva det innebærer å sitte i styret; ta kontakt så formidles du videre til vår valgkomité.

 

Styret er aktivt og møtes minst 6 ganger i året, med unntak av juli.  Daglig leder deltar på styremøtene. Avhengig av hva som skal behandles, kan det inviteres aktuelle personer til deler av møtene for å informere eller bli orientert. For å kunne gjøre en best mulig jobb, er styret avhengig av innspill. Alle medlemmer oppfordres derfor til å spille inn aktuelle saker som ønskes behandlet. Innspill og forslag kan ytres til daglig leder, eller direkte til ett eller flere av styremedlemmene.

Styret består av:

 

Styreleder

Anthon L. Zeiner (Zeiner Eiendom)

Nestleder

Fredrik Aas (Drømmehytta)


Styremedlemmer

Hanna A. Kirsebom (DNB)

Trude Viola Nordli (People)

Heidi C.Aas Larsen (Tenden)

Otto A. Winterstad (EDH Utleie)


Varamedlemmer

Pernille Tandberg Gran (Meny Revetal)

Fredrik Nilsen (Dag Arne Nilsen)