Styret i TNF

TNF har et aktivt styre som møtes hver måned. Er du nysgjerrig på hva det innebærer å sitte i styret; ta kontakt så formidles du videre til vår valgkomité.

 

Styret er aktivt og møtes minst 6 ganger i året, med unntak av juli.  Daglig leder deltar på styremøtene. Avhengig av hva som skal behandles, kan det inviteres aktuelle personer til deler av møtene for å informere eller bli orientert. For å kunne gjøre en best mulig jobb, er styret avhengig av innspill. Alle medlemmer oppfordres derfor til å spille inn aktuelle saker som ønskes behandlet. Innspill og forslag kan ytres til daglig leder, eller direkte til ett eller flere av styremedlemmene.

Styret består av:

 

Styreleder

Anthon L. Zeiner (Zeiner Eiendom)

Nestleder

Fredrik Aas (Drømmehytta)


Styremedlemmer

Hanna A. Kirsebom (DNB)

Trude Viola Nordli (People)

Bergljot Woll /Comfort Revetal)

Otto A. Winterstad (EDH Utleie)


Varamedlemmer

Martin Gran (Meny Revetal)

Heidi Aas Larsen (Tenden)