Om TNF

Tønsberg Næringsforening jobber for våre medlemmer og har lange tradisjoner i å ivareta regionens næringsliv. TNF setter viktige saker på agendaen og er en sentral møtearena. Vi er en politisk nøytral organisasjon og opptatt av å tenke lokalt så vel som regionalt.

28

oktober

Quo Vadis 2021

  Kontinuerlig endring og utvikling er det eneste sikre fremover. Det vi har lykkes med til nå, er ikke oppskriften på fremtiden. For å rigge...

12:00 - 22:00 

 

Våren 2008 slo Tønsberg Håndverk og Industriforening og Tønsberg Næringsforening seg sammen til Tønsberg Næringsforening (TNF). Foreningen har historie helt tilbake til 1849, og den er vi stolte av. TNF eier Kammegaten 6, som leies ut til næringsdrivende. Siden sammenslåingen i 2008, har vi vokst til å bli en stor medlemsorganisasjon for vårt regionale næringsliv. Vi har fått en betydelig rolle i å påvirke politiske beslutninger som engasjerer næringslivet. 1. januar 2018 slo TNF og Re næringsforening seg sammen.

Står på for våre medlemmer

Tønsberg Næringsforening skal arbeide for en positiv næringsutvikling til beste for foreningens medlemmer og regionen. Dette vil TNF oppnå gjennom samarbeid med offentlige myndigheter, samt gjennom arrangementer, prosjekter og møter som fokuserer på næringslivets behov og på saker som er viktige for foreningens medlemsbedrifter. TNF vil være en aktiv bidragsyter for å utarbeide målsettinger for næringspolitikk, næringsarealer, kommunikasjon og annen infrastruktur.

En sentral møteplass

TNF arrangerer mange viktige arenaer med lokal forankring, som er viktige for god kontakt næringsdrivende imellom og mellom offentlig og privat næringsliv. Vi arrangerer ca. 10 frokostmøter i året med ulike temaer, samt medlemsmiddag, informasjonsmøter, Quo Vadis, sommerfest, julebord og nettverksmøter. Alle våre frokostmøter er gratis for medlemmer, og avholdes fortrinnsvis med medlemmer som vertskap.


Vi engasjerer oss i saker som våre medlemmer setter på agendaen

– har du innspill; ta kontakt!