Nye regler og viktige datoer - her kan du se webinaret i opptak

I dag, torsdag 19. februar, arrangerte TNF i samarbeid med Azets Insight et webinar som tok for seg regnskapsmessige endringer og viktige datoer i 2021. Sett av 30 minutter til å bli oppdatert – du velger om du vil se det i opptak eller gå igjennom Randulf Bakken sin presentasjon.

Her kan du se webinaret i opptak: https://tbnf-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/heidi_tonsbergnf_no/EaaPYmPOs3VBs8Rw_enHp2YBP9VPaHMIFwJIvBU75KIetQ?e=nPx26S

Her finner du presentasjonen til Randulf Bakken: Nye regler og viktige datoer – presentasjon Randulf Bakken Azets Insight