Nye permitteringsregler, nye likviditetslån og påmelding til webinarer

Permittering:
Vi er glad for alle tiltak regjeringen og Stortinget kommer med for å redde norske arbeidsplasser og i tillegg gir en sikker inntekt til de permitterte. Vi har alle et mål om at folk skal ha jobber å komme tilbake til når krisen er over. De ny midlertidige reglene gjelder fra 20. mars. Les mer om dem her:  www.regjeringen.no

Vi vet at NAV jobber på spreng for å få nye regler i system og i tillegg skal behandle alle søknader. Vi oppfordre alle arbeidsgivere til å være flinke til å fylle ut kompetanse/kompetansenivå til den permitterte i dokumentasjonen til NAV. Den permitterte må lage seg en god CV slik at NAV kan bruke den i søken etter annet midlertidig arbeid. Bruk nav.no – digitale løsninger fungerer.

Likviditetslån:
Regjeringens virkemiddelpakke har Stortingets finanskomiteen godkjent, denne må  EFTAS overvåkningsorgan ESA beslutte før lovforslaget/forskriften om nye lån iverksettes. Vi har snakket med Hanna Kirsebom Aronsen i DNB og de håper dette vi skjer i løpet av denne uken. Det vi vet er at forskriften setter rammer hvor staten dekker 90 % av lån som ikke bedriften klarer å betale tilbake. Tilbudet vil gjelde for nye lån (og BARE for nye lån) som blir innvilget etter at ESA har godkjent lovforslaget / forskriften – og at statens tilbud vil gjelde frem til 1. juni 2020.