Nye 10 millioner til næringslivet – søknadsfrist 7. september

Gjenåpning til tross, det er fortsatt mange bedrifter som merker konsekvensene av pandemien. Tønsberg kommune har mottatt rett under 10 millioner kroner som skal tildeles virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning.

Midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket. Som i tidligere tildelinger, er det bedrifter og virksomheter som er spesielt rammet av smitteverntiltakene som reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, samt handelsvirksomheter som kan søke om midler. I tillegg kan også virksomheter som av ulike årsaker har falt utenfor tidligere kompensasjonsordninger nå søke om midler.

Merk også at søknadstaket er hevet fra 2 til 18 millioner kroner. Det betyr at alle som har mottatt mindre enn 18 millioner kroner gjennom tidligere tildelinger fra kommunen eller andre, er kvalifisert til å søke. Så fremt de oppfyller kommunens kriterier.

Merk – ny søknadsfrist er satt til 7. september. 

Klikk her for kriterier og søknadsskjema.