Miljøsertifisering i gruppe

29. september starter vi opp med miljøsertifisering i gruppe og det meste av kurset vil være nettbasert.

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar..

COVID-19 har medført økt søkelys på bærekraft, og ønske fra myndigheter om å gjenoppbygge en grønnere økonomi.
Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Åtte gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:
1. Bli Bærekraftig
2. Oppnå konkurransefortrinn
3. Styrk merkevaren
4. Kutt kostnader
5. Sett mål og skap resultater
6. Senk sykefraværet
7. Få kvalitetsstempel
8. Bygg omdømme og lederskap

Kurset inneholder:

  • 4 obligatoriske moduler som dekker kravene til å bli Miljøfyrtårn
  • 4 timer med gruppeveiledning med spørsmål og svar
  • Individuell veiledning til hver enkelt virksomhet
  • 4 frivillige bonusmoduler som dekker spesielle bransjekrav og introduksjon til FN’s bærekraftsmål og sirkulær økonomi.
  • Egen gruppe på Internett for dialog mellom deltakerne, og svar på spørsmål
  • Sertifiseringsmøte og sertifisering.

Alle moduler gjennomføres nettbasert via Teams eller Zoom.

Kurspris: 12.490,- NOK + mva,  inkluderer sertifisering.*
I tillegg kommer avgift til Miljøfyrtårnstiftelsen etter de til enhver tid gjeldende satser.