Digital Boards – 70 % avslag til TNF sine medlemmer

Digital utendørsreklame har en stor rekkevidde og gjør deg synlig i bybildet – der folk faktisk ferdes. Vi hjelper deg med å skape effektive og unike annonser som gjør dere og deres bedrift blir synlige på de rette stedene. I synsfelter, umiddelbart ved innganger, ved knutepunkter og i vrimleområder.
Visste du at utendørsreklame er den kanalen som blir husket desidert best i kjøpsøyeblikket? Eller at det er 48% mer sannsynlighet for at du trykker på en mobilannonse etter å ha blitt utsatt for det samme budskapet på utendørsreklame først?
Ja, vi blir mer og mer digitale, men det vil ta lang tid før vi slutter å dra på apotek, dagligvare og vinmonopol. Derfor har vi satt opp skjermer i direkte nærhet av disse.
Som medlem av Tønsberg Næringsforening får du 70% rabatt på alle våre flater.