Master i samfunnsanalyse

Om studiet Master i samfunnsanalyse med praksis
Som medlem inviteres du til frokostmøte torsdag 24. september kl 0830-0930 i auditorium  C1-33 om studiet Master i samfunnsanalyse med praksis (MASAM).

I dette arbeidslivnære studiet ønsker vi å tilrettelegge for at noen studenter får mulighet til å kombinere studier med en relevant jobb i en partnervirksomhet. Masteren blir for disse studentene et 3-årig løp der første studieår tas på heltid (metode og obligatoriske kjerneemner), deretter to studieår (50% student, 50% jobb) der de i samarbeid med virksomheten og
velger fordypningemner og skriver en masteroppgave.
Partnervirksomhetene får reelle problemstillinger analysert, tilgang til ekspertise og medvirkning i studiet – det gir økt verdi og realisme i prosjektene studentene involveres i, studentene tar med jobberfaringene inn i studiet og de får lønn.
Vi håper du har anledning til å komme på dette møte der vi informere om studiemodellen og konseptet, og diskutere muligheter for et trepartssamarbeid og hva en eventuell partnerskapsavtale inneholder.

Vennligst gi beskjed til Guro Olborg,  Guro.Olborg@usn.no om du eller andre eller flere fra din virksomhet kommer på frokostmøte 24.09.2020
Vi håper du/dere har lyst og anledning til å delta.