Livesending om økonomiske utsikter 23.3

Høyere tempo og renteoppgang i sikte …
Koronapandemien førte til en dramatisk nedtur i den globale økonomien våren 2020. Smittebølge nummer to legger i skrivende stund en betydelig mindre dramatisk, men trolig mer langdryg demper på økonomien. Samtidig har de økonomiske utsiktene lysnet betraktelig, ettersom effektive vaksiner er i ferd med å bli rullet ut. Det er med dette duket for at sentralbankene, med Norges Bank og Federal Reserve i spissen, letter foten forsiktig av gasspedalen i slutten av dette året og i starten av neste.  Økte inflasjonsforventninger har vært med på å dra de lange rentene betydelig opp og historisk har det  betydd fallende aksjemarkeder men så langt i år har børsene en oppgang. Den norske krona er nå på nivå som ved starten av pandemien i mars i fjor mot euro og svenske kroner mens den mot dollar er på samme nivå som sommeren 2019. Er dette nivåer vi må gjøre oss vant med ?

Senioranalytiker Eirik Larsen vil i sitt foredrag drøfte DNB Markets sitt syn på hva vi kan vente oss fremover.

Dato: Tirsdag 23. mars 2021
Tid: Klokken 10:00 – 10:45

Link til sending – trykk her