Kompensasjonsordning fra Tønsberg kommune

Stortinget vedtok i februar å bevilge penger til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Tønsberg kommune har mottatt 13,8 millioner kroner til fordeling. Fordelingen vil bli gjort administrativt etter kriteriene som utvalg for miljø, teknikk og næring har vedtatt slik at man får en rask fordeling av støtten. Klagebehandlingen vil bli ivaretatt gjennom behandling i klagenemnda og endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til utvalget samt til kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom regionalforvaltning.no.

Søknadskriterier:
Rådmannen gis fullmakt til å administrere ordningen etter følgende søknads- og tildelingskriterier:

 1. Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning.
 2. Bedrifter og virksomheter innenfor reiseliv, servering og skjenking, handel, transport, opplevelser/kommersielle kulturaktører/event og leverandører til nevnte bransjer kan søke.
 3. Omsetningsfall i perioden mars-desember 2020 målt mot mars-desember 2019 minus tidligere tildelt støtte som er pliktig å rapportere i Regionalforvaltning.no sitt søknadsskjema gir grunnlag for utdeling av disse kronene.
 4. Konserntilknyttede bedrifter og virksomheter kan søke, men her skal det redegjøres for hvordan midlene skal anvendes lokalt.

Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet
Det betyr at man ikke kan ha utestående restanser på skatter og avgifter.
Skatteattest datert mars eller april 2021 må legges ved søknaden. Dersom man har restanser, men har inngått avtale om utsettelse med skatteetaten må denne avtalen legges ved. Se avsnitt om  obligatoriske vedlegg.

Hvordan søke:
Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no  (Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 Tønsberg kommune).  Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven.

Utfylling av selve søknaden:
Økonomisk informasjon:

 • Du må logge deg inn hvis du er eksiterende bruker, hvis du ikke tidligere har søkt så oppretter du enkelt en brukerprofil.
 • din bedrift må oppgi omsetning for perioden mars – desember 2019 og mars – desember 2020. Beløpene oppgis i de to kolonnene i skjemaet. Der står det i utgangspunktet 2021 og 2022, men dette kan endres ved å klikke på knappen til høyre over tabellen og velge 2019.
 • Husk å klikke «oppdater sum» for at beløpet i kolonne 2 skal registreres.
 • NB: summen som automatisk regnes ut skal dere se bort i fra.
  Søkere må være forberedt på å kunne dokumentere opplysninger gitt i søknaden på forespørsel.

Obligatoriske vedlegg:
Alle søkere må legge ved en beskrivelse av:

 1. Hvordan de er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Fortell hvordan dette har  påvirket bedriften, hvilke tiltak har man gjort, og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon
 2. Hvordan vil dere bruke pengene dersom dere får tildelt midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.
 3. Skatteattest datert mars eller april 2021
 4. Dersom man har utestående skatter og avgifter, men har fått avtale om utsettelse må denne avtalen legges ved

Søknadsfrist: 14/4 2021

Trenger du mer informasjon eller hjelp til utfylling?
Link til søknadsskjema: regionalforvaltning.no
Du kan spørre din regnskapsfører om hjelp eller ta kontakt med Halvard Skjauff som jobber i Tønsberg kommune avdeling for næringsutvikling: halvard.skjauff@tonsberg.kommune.no
Link til informasjon hos Tønsberg kommune