Kommuneoverlegens korona-anbefalinger for næringslivet

Fungerende kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim, har følgende oppfordring til næringslivet:

Antall deltagere på møter:
møter som da avholdes på offentlig sted, og de kan da være inntil 200 personer. (om det ikke er offentlig sted så er grensen 20 personer)
Husk avstand, smittetiltak for deltagerne (antibac, ikke spise av fellesmat osv) og liste med kontaktinfo på alle deltagerne (vovid – 19 forskriften §13)

Litt mer om avstand:
Denne er satt til 1 meter, som generelt i samfunnet. Red regnes da fra skulder til skulder. I smittesporing kommer det ny definisjon inn, da snakker vi om 2 meter i mer en 15 minutter. Men i utgangspunktet skal vi forholde oss til 1 meter avstand mellom ikke husstander.

Hjemmekontor:
Det anbefales at de som kan brukes hjemmekontor noen dager i uken.
Det er for å ikke lage trengsel på kollektivtrafikken, samt at det skal bli lettere å holde avstand på arbeidsplassen.

Avstand/tilrettelegging på arbeidsplassen:
Tilrettelegging anbefales for de som er i definert risikogruppe for alvorlig forløp. Dvs da enten med hjemmekontor, eller at de flyttes til andre oppgaver om de har oppgaver som gjør dem spesielt utsatt for eksponering mot covid-19. (eks resepsjon, kantine) Dog bør det være tiltak som kan gjennomføres uten at det går vesentlig utover driften som en helhet.

Kollektivtransport:
Det er ikke ønskelig med overfylt kollektiv transport. Utover økt bruk av hjemmekontor, kan fleksibel arbeidstid være tiltak bedrifter kan innføre for å lette trykket på kollektivtrafikken.

Og noen generell ting tilslutt, følg anbefalingene så godt dere klarer, og det er ønskelig at de følges med hverken for lite eller for mange tiltak. Anbefalingene er tilpasset dagens situasjon, og det er unødvendig med flere tiltak utover de. (tenker her på for eksempel munnbind som da pr i dag ikke er anbefalt bruk)

Husk at rådene er litt ferskvare. De er skrevet for det som er gjeldene i dag, og kan endres fortløpende.