Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – søknadsfrist 15.01.2022

Tønsberg kommune vil til sammen motta rundt 9 millioner kroner fra staten som skal fordeles videre til det lokale næringslivet. Halvparten skal fordeles til lokale aktører i serveringsbransjen, og den andre halvparten skal gå til serverings- og overnattingsvirksomheter samt lokale reiselivsbedrifter.

 

Hvem kan søke:

  • Serveringsbedrifter med serveringsbevilling i Tønsberg kommune
  • Overnattingsbedrifter
  • Reisearrangører

 

Fristen for å søke om støtte er 15. januar 2022. 

Se utlysningen her for mer informasjon om krav til søker og hvordan man søker om tilskudd.