Innkalling til Generalforsamling

DATO: 5. april 2022

TID: Klokken 18.00

STED: Friends at Work, The Lounge – inngang fra torget (Storgaten 30-32, 3126 Tønsberg)

 

AGENDA: 

 1. Registrering av fremmøtte medlemmer
 2. Valg av møteleder
 3. Godkjennelse av innkalling
 4. Valg av 2 medlemmer til å delta i protokoll
 5. Godkjennelse av årsberetning
 6. Godkjennelse av revidert årsoppgjør
 7. Godkjennelse av neste års kontingent og serviceavgift
 8. Vedtektsendring 
 9. Valg av styret, inkludert valg av styrets leder og nestleder
 10. Valg av revisor
 11. Valg av valgkomitè

 

Stemmerett på generalforsamlingen har kun fremmøtte medlemmer, medlemmer kan møte med fullmakt fra en annen medlemsbedrift. Det må fremkomme i fullmakten hvilke saker fullmakten gjelder for. 

 

Vedlegg:

Innkalling til Generalforsamling
SAK 5. Tønsberg Næringsforening Årsberetning 2021
SAK 6. Tønsberg Næringsforening Årsregnskap 2021
SAK 6. Tønsberg Næringsforening Revisjonsberetning
SAK 7. Fastsettelse av neste års kontingent og serviceavgift
SAK 8. Vedtektsendring
SAK 9. Valgkomiteens innstilling 
SAK 10. Valg av revisor
SAK 11. Valgkomiteens innstilling