Informativt morgenmøte 23. mai

Tønsberg Næringsforening inviterte sine medlemmer til morgenmøte på Stasjonen, og på agendaen sto Crowfunding og forvaltning av finansielle midler. FundingPartner og Forvaltningshuset sto for det faglige innholdet, og i tillegg ble vi kjent med FjellTid som er lokalisert på Gründehuset Hi5 og tilbyr sosialt turnettverk.

FundingPartner ble startet fordi de så at lønnsomme bedrifter ikke fikk finansieringen de trengte for å vokse, og at vanlige folk fikk for lav avkastning. De hadde en enkel idé – å la dem hjelpe hverandre.
Ved å låne direkte til norske bedrifter gjennom FundingPartner, kan du få en rente på mellom 5 og 20%. Alle selskap som søker lån må gjennom vår omfattende kredittprosess, og evalueres av vårt kreditt-team med bakgrunn fra ledende finansinstitusjoner. Resultatet er bedre avkastning, og bedre finansiering til norske bedrifter.

Presentasjonen til FundingPartner: Funding Partner presentasjon Tønsberg Næringsforening

Forvaltningshuset er en uavhengig og frittstående formuesforvaltning med fokus på individuell og personlig rådgivning.
Hvordan forvalte sine finansielle verdier?
6 tips:

  • Start med slutten
  • ) ha klare mål og begrensninger
  • Aksepter at du ikke kan forutsi fremtiden (det kan ikke «ekspertene» heler!)
  • Unngå markedstiming
  • Lag en strategi som er så enkel som mulig, men så komplisert som nødvendig og mulig å implementere.

Presentasjonen til Forvaltningshuset: Forvaltningshuset presnetasjon TNF pdf