Webinar: ICC Norge kan endelig avsløre de nye Incoterms® reglene

Introduksjonskurs i de nye Incoterms® 2020 27. april.
Etter 4 års revisjonsarbeid foreligger nå de nye og reviderte Incoterms® som trådte i kraft 1. januar 2020.

Kursene blir heldagskurs fra kl 09:00 til 15:00, og kursene er tilpasset både dem som knapt har hørt om Incoterms®, så vel som for «ekspertene». Programmet tar for seg Incoterms® generelt, men med fokus på endringene og de nå nye Incoterms® 2020.

Hovedpunkter i programmet: Varighet kl. 09.00 – 15.00
– Incoterms® og deres funksjon ved kjøp, salg og transport av varer.
– Incoterms® forhold til Avtaleretten, Kjøpsretten, Transportretten og Forsikringsretten.
– Incoterms® forhold til Internasjonale kjøp og salg.
– Detaljert gjennomgang av de 10 reglene i Incoterms® 2020.
– Detaljert gjennomgang av endringene og hva som er nytt i Incoterms® 2020.
– Detaljert gjennomgang av samtlige 11 Incoterms® samt momenter ved valg av Incoterms®.
– Incoterms® er som kjent viktig for både selgere, kjøpere, logstikkpersonell, transportører og    speditører samt økonomi og dokumentasjon/compliance medarbeidere. Kurset er også relevant for advokater/juridisk personell og er derfor godkjent som obligatorisk etterutdanning av Advokatforeningen.
Det blir også mulighet til å stille spørsmål underveis og med et begrenset antall deltakere slik at dette skal bli gjennomførbart.

Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet og Advokatforeningen.

Pris: 3 900 kr for medlemmer av Tønsberg Næringsforening, 4 900 kr for ikke medlemmer
Hvis du ønsker den nye Incoterms-boken kommer kr. 500.- i tillegg (veil pris kr. 650.-)

Påmelding her:  Kurs i Incoterms® 2020 // ICC Norge