Helse og kommunens muligheter sto på frokostmenyen i dag!

Årets første frokostmøte ble arrangert i samarbeid med Tønsberg kommune, tema var; ny kommune – nye muligheter.

Programmet var variert og først ut var Kathrine Myhre fra Norway Health Tec. Kathrine var med på å starte dette nettverke i 2009, og hennes mål er å samle helsenæringen i en klynge slik at Norge og verden kan få det beste ut av en bransje som er i sterk vekst og som trenger omstilling. Norway Health Tec ser nå på å lage en klynge i Vestfold og Telemark – og Tønsberg Næringsforening skal hjelpe dem med å komme i gang med dette arbeidet. Tønsberg har et stort sykehus midt i byen som vi kan skape flere private arbeidsplasser ut av.

Her er presentasjonen til Kathrine: Tønsberg Næringsforening 30. januar 2020

Rådmann Egil Johansen fortalte om hvordan den nye kommunen er organisert, visjon og hvilke oppgaver som kommunen jobber med. Han la også frem økonomiske tall som ikke var veldig oppløftende. Det er derfor enda viktigere enn noen gang etter Tønsberg Næringsforening sin mening at det satses på boligbygging og vekst i private sektor. Vi trenger rett og slett mer å leve av.

Her er presentasjonen til Egil: Næringsforeningen januar 20

Geir Viksand leder samfunns – og næringsutvikling (SNU), og skal jobbe med

  • Overordnet planlegging
  • Folkehelse
  • Eiendomsutvikling
  • Bygg- og utbyggingsprosjekter
  • Transport
  • Klima og energi
  • Næringsutvikling
  • Miljørettet helsevern
  • Utenforskap

Geir la vekt på at hvis kommunen skal lykkes med sine målsetninger er det samhandling som må til.

Her er presentasjonen til Geir: Frokostmøte 30 jan 2020 – Geir Viksand

Vi takker Jarlsberg konferansesenter som var vertskap på dette frokostmøte.