Håvard Løkke er ansatt som ny daglig leder i Tønsberg Næringsforening

TNF henter ny daglig leder med bred bakgrunn fra næringslivet 
Løkke har over 20års erfaring innen kommunikasjon, forretnings- og organisasjonsutvikling fra selskaper som IKEA og Ard Group, samt bidratt i utviklingen av næringsklynger som Construction City og Norwegian Fashion Hub.  Styret i TNF ser fram til å få Løkke om bord. Hans allsidige næringslivsbakgrunn og spisskompetanse på klyngearbeid matcher godt næringsforeningens ambisjoner.
Styreleder Anthon L. Zeiner er sikker på at Løkke vil bidra til å posisjonere TNF som en drivkraft for økt næringsvekst i regionen og være en pådriver for nye samarbeidsarenaer.

Samarbeid for konkurransekraft
Styreleder understreker at et godt samarbeid mellom det private næringsliv og det offentlige er helt avgjørende om man skal lykkes med næringsutvikling i regionen fremover. Det er nettopp i dette skjæringspunktet TNF kan spille en viktig rolle. Ambisjonen er å videreutvikle et godt grunnlag for økt konkurransekraft for hvert enkelt medlem gjennom å arbeide for forutsigbare rammebetingelser, kompetansedeling og relevante nettverksarenaer. Gründerhus, kunnskapsklynger og gode møteplasser er viktige stikkord for hvordan næringsforeningen skal lykkes. Dette klinger godt i ørene til ny daglig leder som mener innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom sektorer og bransjer. Evnen til å bygge gode samarbeidsarenaer for å løse konkrete problemer for våre medlemmer, samarbeidspartnere og det offentlige er noe av det viktigste næringsforeningen gjør.

Sterk posisjon
Ny daglig leder fremhever at Tønsberg Næringsforening har en stolt tradisjon og at det er gjort et solid arbeid gjennom mange år for å utvikle TNF.  Det er med ydmykhet og stor entusiasme Håvard tar på seg oppgaven. Sammen med dyktige medlemmer og samarbeidspartnere gleder han seg til å utvikle næringsforeningen videre i en ny og spennende fase. Håvard har et hjerte for Tønsbergregionen og brenner for å jobbe i skjæringspunktet mellom folk og forretning. For en badegjest som aldri dro hjem etter sommeren er dette drømmejobben. 1. mai tar Løkke over stafettpinnen etter Heidi Skjeggerød som gir seg etter fire år i stillingen.