Full fart inn i den nye normalen!

Covid 19 har gitt oss en bekreftelse på at vi har evnet å omstille oss når rammevilkårene har endret seg, og at vi har klart å finne nye og gode løsninger for samarbeid og tjenesteleveranser.

Paal Bjønnes er er daglig leder i Færd, et kommunikasjonsbyrå bestående av rådgivere og spesialister innenfor kommunikasjonsfaget. Vi tilbyr tjenester innenfor de mest sentrale disiplinene av faget som strategi og rådgivning, digital kommunikasjon, sosiale medier, webdesign- og programmering, PR og mediekontakt, visuell kommunikasjon (logo og profil), og innholdsproduksjon. Vårt fokus er å hjelpe våre oppdragsgivere med å skape god kommunikasjon og gode historier som gjør at de blir forstått og kjent, får satt fokus på deres produkter og tjenester, og gjennom det bidra til at de lettere når sine målsettinger. I dag er vi 12 ansatte og har kontor på Friends midt i Tønsberg sentrum.

Et tilbakeblikk på koronaåret
Vi opplevde en viss oppbremsing i mars 2020 da samfunnet ble stengt ned. Men etter en liten stund opplevde vi at etterspørselen etter våre tjenester tok seg opp og at den har holdt seg relativt stabil gjennom året. Vi tilhører nok en bransje som i mindre grad har blitt berørt av corona. Det skal og sies at vi i liten grad har hatt oppdragsgivere som har vært særlig berørt, sånn sett har vi også vært litt heldige.

Vi opplever at etterspørselen etter våre tjenester og vår kompetanse er relativt stabil, både fra næringslivet lokalt, næringslivet utenfor Vestfold, og hos offentlige virksomheter. I tillegg er vi partner i et globalt byrånettverk med hovedsete i Berlin. Gjennom dette samarbeidet får vi også tilgang på oppdrag fra internasjonale kunder.
I 2020 har vi hatt vekst i omsetning sammenlignet med fjoråret. Stabil ordreinngang fra eksisterende kunder og at vi vant et stort oppdrag i andre halvdel av 2020 forklarer det. Vi har også gjort en nyansettelse og gleder oss til å få en ny kollega om kort tid.

Tilbakeslag, normaldrift eller omstilling
Jeg tenker at dette er nye normalen! Hjemmekontor har selvsagt blitt en del av den nye normalen også for oss. Vi har gjort oss gode erfaringer og klarte nok omstillingen veldig godt og ganske raskt. Som et kreativt miljø er det selvsagt en styrke når vi er samlet på kontoret. Da er det lettere å kalle inn til møter og diskutere idéer over bordet, eller vise frem prosjekter og få kollegaers tilbakemeldinger. Vi mister nok litt dynamikk når vi sitter på hvert vårt hjemmekontor, men samtidig erfarer vi at Teams er et godt verktøy. I forrige uke gjennomførte vi eksempelvis en workshop med 14 personer over en hel dag, det gikk overraskende bra! Forøvrig en workshop vi hadde utsatt flere ganger i påvente av at vi kunne samles, men skjønte etterhvert at det kunne ta vel langt tid.

Covid 19 har gitt oss en bekreftelse på at vi har evnet å omstille oss når rammevilkårene har endret seg, og at vi har klart å finne nye og gode løsninger for samarbeid og tjenesteleveranser.

Fremtidshåp
Vi gleder oss som alle andre til å få vaksine og at vi kan treffes igjen og få tilbake hverdagen som er satt på vent. Selv om vi gleder oss veldig til et digitalt vinkurs med egen vininstruktør nå på fredag, gleder vi oss enda mer til å ha en (sen) sommerfest med hele byrået der vi kan møtes in personas!

Og så da. Denne sommeren får Tønsberg en helt ny attraksjon. Det gleder vi oss til! Sommeren i Tønsberg er full av spennende opplevelser med show, konserter og en lang rekke populære arrangementer. Selv om vi ennå ikke vet hvordan koronasituasjonen vil prege tiden fremover, planlegges det for liv og røre også denne sommeren.

«Kampen om Prinsesse Kristina» er foreløpig siste tilskudd til rekken av arrangementer i Norges beste sommerby Dette er en ny teateroppsetning for hele familien  Hvis alt går som planlagt blir det premiere på Slottsfjellet mot slutten av sommeren, nærmere bestemt 11. august.

Med dette tilbudet på plass får Tønsberg ikke bare et nytt arrangement, men en helt ny attraksjon som kan bidra til å sette byen og regionen ytterligere på kartet. «Kampen om prinsesse Kristina blir en herlig og morsom forestilling for både små og store. Planen er faste, årlige oppsetninger på linje med Peer Gynt på Gålå eller Stiklestadspelet i Trøndelag.

Folkene bak teateroppsetningen – Det Nye Teaterkompaniet med Gard B. Eidsvold i spissen – har planlagt stykket siden 2018. Hva passer vel da bedre enn at premieren skjer samme år som Tønsberg markerer 1150 år som by? Oppsetningen er basert på Kåre Holts «Kristina av Tunsberg» som ble fremført da vi markerte byjubileum sist gang – for femti år siden.

Gjør deg klar for glødende kjærlighet, intenst drama og lun humor på Slottsfjellet! Vi håper alle som er glad i Tønsberg benytter anledningen og turen opp på «fjellet» i august.

Les mer om stykket her. Billetter kan kjøpes på TicketCo.