Velkommen til verksted om bylogistikk

Velkommen til verksted om bylogistikk

Velkommen til nytt verksted om bylogistikk i Vestfoldbyene. I dette verkstedet inviterer vi til utveksling av kunnskap om hvor skoen trykker og aktuelle innsatsområder for å løse utfordringene for bylogistikken i vår region.

Program verksted 3. februar 2021
12.00 Kort presentasjon av prosjektet «Bylogistikk i Vestfoldbyene» – Lene Stenersen, VTFK

12.10 Presentasjon av hovedutfordringene for bylogistikk i Tønsberg med drøfting i plenum Christoffer Evju og Maria Hatling, Norconsult

12.30 Presentasjon av mulige innsatsområder å jobbe videre med Christoffer Evju og Maria Hatling, Norconsult

13.00 Kort pause

13.10 Gruppearbeid om innsatsområdene – deres innspill er viktige!
Er vi på rett vei? Er det andre løsninger som er mer aktuelle? Supplerende forslag og piloter? Gruppearbeidet avsluttes med en gjennomgang i plenum.

14.20 Oppsummering og avslutning – Lene Stenersen, VTFK

MELD deg på til Lene Stenersen innen 2. februar: lene.stenersen@vtfk.no