BIO-ordningen fortsetter

Bedrifter som trenger ny kompetanse kan nå søke BIO-ordningen til å gi ansatte opplæring
I november søkte rekordmange om støtte, og nå åpner fylkeskommunen for nye søknadsrunder.
I løpet av 2020 innvilget Vestfold og Telemark fylkeskommune BIO-søknader for totalt 18 756 892 kroner.
Totalt 75 bedrifter i fylket har fått støtte til å gjennomføre bedriftsintern opplæring.

Stor interesse for BIO-ordningen
Interessen for BIO-ordningen var økende gjennom 2020. I november fikk 20 bedrifter innvilget sine søknader om støtte til kompetanseheving for ansatte. Det ble delt ut totalt 4 121 519 kroner i BIO-midler i denne søknadsrunden.
Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring.
Det er både små og store bedrifter som søker om støtte, og tilskuddene kommer i alle størrelser.

Søk om BIO-midler
Er BIO-ordningen noe for bedriften der du jobber? Her finner du BIO-siden med nyttig informasjon, retningslinjer og lenke til søknadsportalen regionalforvaltning.no.
Første søknadsfrist er 15. februar, den neste er 15. mars. Ta gjerne kontakt med en av våre BIO-veiledere om du har spørsmål eller trenger veiledning.