Bereduskonferansen 3. november – planlegging for en bærekraftig fremtid