Arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark nå

Siste oppdaterte tall om arbeidsledighet fra NAV
Det har blitt flere arbeidsledige i Vestfold og Telemark den siste måneden. Totalt er nå 15 266 personer registrert som arbeidssøkere i fylket.

Det er 9 332 personer som er helt arbeidsledige, 4 696 personer som er delvis ledige i Vestfold og Telemark.

Arbeidsledigheten er høyest blant de yngste. Til sammen er 2 850 personer under 30 år registrert som helt arbeidsledige. Det betyr at 30 prosent av de som er helt arbeidsledige er under 30 år. Av de unge er det nesten 1 800 som ikke har fullført videregående skole.

Flere permitteringer
Av de arbeidsledige er 4 077 permitterte. Dette er en økning på 612 personer den siste måneden. I tillegg har det vært en stor økning i antall permitteringsvarsler i januar.

Behov for folk i helse- og ikt sektorene
Selv om arbeidsledigheten er høy, finnes det ledige stillinger. Det har totalt vært annonsert 3 321 ledige stillinger i Vestfold og Telemark den siste måneden. Størst behov for arbeidskraft er det i helse- og omsorgsyrker, og innen ingeniør- og ikt-fag.

Samfunnet og NAV er spesielt bekymret for det store antallet unge som ikke er i utdanning eller arbeid. Antallet unge utenfor har økt betraktelig i løpet av det siste året, og de møter et arbeidsliv i stor endring. Derfor må de være aktive, og orientere seg godt, for å skaffe seg utdanning og kompetanse som etterspørres. På denne måten kan de finne seg en plass i arbeidslivet på sikt. Dette er viktig for å unngå passivitet og utenforskap for den enkelte. Det er også viktig for å sikre tilgjengelig arbeidskraft i et inkluderende samfunn fremover, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

 

Les rapporten her: Arbeidsmarkedet januar 2021