Arbeidsledigheten fortsetter å synke, men er fortsatt høy i Tønsberg

Nå er 28 616 arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Dette er 3634 færre arbeidssøkere enn da ledigheten var på topp 7.april.
Færre helt arbeidsledige, flere delvis ledige

15 929 personer, eller 7,7 prosent av arbeidsstyrken, helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Dette er 2068 færre enn for en uke siden. 11 878 personer, eller 5,7 prosent, er delvis arbeidsledige. Dette er 653 flere enn for en uke siden. I tillegg er 809 i arbeidstiltak i fylket.

Antallet helt arbeidsledige ungdom går ned med 10 prosent eller 550 personer den siste uken, mens delvis ledige ungdommer gikk opp med 11 prosent eller 251 personer.

Sandefjord, Horten og Tønsberg er de tre kommunene i fylket med høyest andel arbeidsledighet med mer enn åtte prosent. Med under fem prosent arbeidsledighet er det Siljan, Hjartdal, Fyresdal, Nissedal og Tokke som har lavest andel arbeidssøkere i fylket.

Nedgang i alle bransjer
Det er høyest arbeidsledighet innen varehandel, reiseliv og transport hvor flere enn 5000 er uten jobb. Men, utviklingen er positiv med en nedgang i arbeidsledigheten i alle bransjer. Den siste uken har flere enn 400 personer kommet tilbake i jobb innen varehandel, og nesten 400 innen servicebransjer.