REGNSKAPSREVOLUSJONEN SKJER NÅ!

Tar robotene over?

Stadig leser vi om at roboter kommer til å ta over jobbene våre. Og hos oss er det på sett og vis det vi jobber for. Ikke at robotene skal ta over jobbene våre, men at de skal ta over all den manuelle jobben forbundet med lønn og regnskap og på den måten redusere manuelle feilkilder, noe som gir deg mer trygghet og mindre administrativt arbeid.

Azets er medlem i Tønsberg Næringsforening og ble til etter salget av Vismas regnskaps- og lønnsdivisjon. Azets kommer fra det engelske ordet “assets” som betyr verdier. Vi tror på å kombinere bransjespesifikk innsikt og lokal kompetanse med cutting edge-teknologi og skreddersydde løsninger og gjøre data om til verdifull innsikt.

Tar robotene over?

Stadig leser vi om at roboter kommer til å ta over jobbene våre. Og hos oss er det på sett og vis det vi jobber for. Ikke at robotene skal ta over jobbene våre, men at de skal ta over all den manuelle jobben forbundet med lønn og regnskap og på den måten redusere manuelle feilkilder, noe som gir deg mer trygghet og mindre administrativt arbeid. Hver eneste dag beveger vi oss stadig nærmere målet. Det handler om å frigjøre mest mulig tid for å kunne fokusere på det du er gode på og oppnå suksess på det du driver med.

Ja takk, begge deler!

I takt med utviklingen av teknologien, utvikles også virksomhetenes krav og behov. De fleste ønsker både enkle, fleksible løsninger og faglige råd. Dagens kunder etterspør en løsningsorientert leverandør som evner å gi gode råd og som tilbyr helhetlige løsninger. Vi opplever at virksomhetene er opptatt av å få dekket et behov, der tjenester og software integreres sømløst. Kort sagt innebærer teknologiutviklingen og endrede behov nye forventninger til samarbeidspartnere, for regnskapsbransjen innebærer dette å gå fra en bilagshåndterer til en sparringspartner på effektiv drift og god kvalitet og fra en kontrollør av formelle krav til en leverandør av analyser og innsikt.

Analyse og innsikt som styrker virksomheter Endrede forventninger drar regnskapsføreren i en retning som innebærer økt fokus på bransjekunnskap og analytisk bruk av regnskapstall, for å forbedre virksomheten. Korrekt regnskapsførsel, i henhold til lovmessige krav, anses å være grunnmuren som man bygger den økte innsikten i virksomhetene rundt. Det er neppe mange som sitter på så mye god styringsinformasjon som regnskapsførere.

Vi tror ikke på at robotene vil ta over all den jobben som regnskapsføreren gjør i dag, men vi tror at regnskapsføreren må tilpasse seg og endre seg samtidig som robotene tar over mye av den jobben som tidligere var manuell.