Protokoll fra Generalforsamling 2018

19. mars avholdt TNF generalforsamling på Stasjonen – det ble vedtatt endringer vedtekter som gjelder fra dags dato og kontingent og serviceavgift som vil gjelde fra 1.1.2020. Protokollen ligger vedlagt.

Vi ønsker å takke Rolf Eilerås og Pål Jensen for deres engasjement i styret – nye som erstattet disse var Bergljot Woll og Martin Gran.

Vedlegg: Protokoll generalforsamling TNF 2018