Styret i TNF

TNF har et aktivt styre som møtes hver måned. Er du nysgjerrig på hva det innebærer å sitte i styret; ta kontakt så formidles du videre til vår valgkomité.

Styret er aktivt og møtes minst én gang i måneden, med unntak av juli. Som regel settes det av ca. 2 timer til å behandle saker som har interesse for foreningen. Daglig leder deltar på styremøtene. Avhengig av hva som skal behandles, kan det inviteres aktuelle personer til deler av møtene for å informere eller bli orientert. For å kunne gjøre en best mulig jobb, er styret avhengig av innspill. Alle medlemmer oppfordres derfor til å spille inn aktuelle saker som ønskes behandlet. Innspill og forslag kan ytres til daglig leder, eller direkte til ett eller flere av styremedlemmene.

Styret består av:

Styreleder

Anthon L. Zeiner (Zeiner Eiendom)

Nestleder

Fredrik Aas (Drømmehytta)


Styremedlemmer

Hanna A. Kirsebom (DNB)

Tom Skauen (Promark)

Lene Kvia (Azets Insights)

Rolf Eilerås (Sandås Bygg)


Varamedlemmer

Trude Viola Antonsen (Grøstadgris)

Pål Jensen (Zenit Advokater)