Næringsforum

Næringsforum har til hensikt å skape en fast møteplass mellom politikere, administrasjon og næringslivet i Tønsberg og Re. Hovedhensikten er å se på mulighet for næringsvekst og hva vi sammen må gjøre for at vår region skal bli attraktiv for ny etableringer.

 

Har du innspill til saker du mener har verdi for forumet å diskutere, ta kontakt med Heidi Skjeggerød i Tønsberg Næringsforening på mail; heidi@tonsbergnf.no eller tlf; 98886288, eller en av de andre som sitter i forumet.

 

Representanter:   

 • Heidi Cathrine Aas Larsen, leder Tenden
 • Kristoffer Foss, leder Kjell Foss
 • Pål Egeland, leder Folksom
 • Heidi Skjeggerød, leder Tønsberg næringsforening
 • Heine Wang, leder Nokas
 • Elisabeth S. Bakke, partner Bakke, Sørvik og Partners(vara)
 • Fredrik Aas, Drømmehytta(vara)
 • Petter Berg, ordfører Tønsberg kommune
 • Thorvald Hillestad, ordfører Re kommune
 • Trond Wifstad, rådmann Re kommune
 • Geir Viksand, rådmann Tønsberg kommune
 • Øystein Hjørnevik, næringssjef Re og Tønsberg kommune
 • Bent Moldvær, varaordfører Tønsberg kommune(vara)
 • Frode Hestnes, varaordfører Re kommune(vara)
 • Jan Eide, kommunaldirektør Tønsberg kommune(vara)

 

Her finner du referat fra møtene:

Nr. 1 Referat fra møtet mellom næringslivet og Re ogTønsberg kommune

Nr. 2 Dialogmøte næringslivet og kommune 20. sep 18

Nr. 3 Dialogmøte næringslivet og politikere 7.des 2018

Nr. 4 Dialogmøte næringslivet og politikere 1. mars 2019

Nr. 5 Dialogmøte næringslivet og politikere 20. juni 2019