Minikurs om ny personvernlovgivning (GDPR)

Ny personvernlovgivning (GDPR) – Er dere klare?

I mai 2018 implementeres EUs nye personvernlovgivning, kjent som General Data Protection Regulation (GDPR). Det nye regelverket skjerper bedriftenes ansvar for behandling av personvernopplysninger, og forbrukerne gis flere rettigheter. Riktig bruk av virksomhetens personopplysninger er et konkurransefortrinn, ikke en byrde.

Vi inviterer til seminar hvor vi presenterer Deloittes personvernundersøkelse fra 2017, litt grunnleggende personvern, hva som blir nytt med GDPR og hvordan man kan forberede virksomheten på den nye lovgivningen.

 

Tidspunkt 27. februar 2018, kl. 08.30 – 10.30. Frokost serveres fra kl. 08.00
Sted Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Kursavgift Ingen

Målgruppe:
Virksomhetens leder (behandlingsansvarlig), personvernombud, jurister, IT-personell, databehandlere og andre med interesse for personvern.

Kursinnhold:
Riktig bruk og håndtering av virksomhetens personvernopplysninger i hht EUs nye personvernlovgivning er ikke bare avgjørende for å overholde regelverket og unngå overtredelsesgebyr – men kan også gi et konkurransefortrinn for din bedrift. Vi gir dere en oversikt over best practice og hva dere må gjøre for å komme dit!

Obligatorisk etterutdanning:
Revisorer: Ikke godkjent
Regnskapsførere: Ikke godkjent
Advokater: Kan søke om å få kurset godkjent av advokatforeningen som 2 timer etterutdanning.

Spørsmål?
Beate Zeiffert, bzeiffert@deloitte.no