Få mer ut av byggesaken – praktisk eiendomsutvikling

Seminaret vil ta opp utvalgte utfordringer knyttet til juridiske og økonomiske tema innenfor plan- og byggesaksbehandling, herunder refusjonskrav samt kommunale saksbehandlingsgebyr i plan- og byggesaker. Seminaret behandler også de nyeste endringene i plan – og bygningsloven og rettspraksis.

Tidspunkt 07. februar 2018, kl. 08.30 – 10.30. Frokost sereveres fra kl. 08.00
Sted Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Kursavgift Ingen

Målgruppe:
Personer i bygg – og eiendomsbransjen, eiendomsutviklere, grunneiere, entreprenører, tiltakshavere, saksbehandlere i forvaltningen og advokater.

 

Kursinnhold:

Refusjonskrav etter plan – og bygningsloven gir utbygger adgang til å få dekket store deler av utgiftene til opparbeidelse av infrastruktur. Vi ser nærmere på utvalgte muligheter og problemstillinger i refusjonsprosessen.

Fastsettelse av kommunale byggesaksgebyrer, med fokus på hvordan utbygger kan ivareta sine interesser ved gebyrfastsettelsen.

Nye endringer i plan – og bygningsloven; Det har i senere tid kommet flere endringer i loven som tar sikte på å forenkle regelverket. Seminaret går nærmere inn på de viktigste endringene, og forklarer hvilke muligheter forenklingene innebærer for eiere og utviklere av eiendom.

 

Obligatorisk etterutdanning:

Revisorer: Vurderes som ikke godkjent
Regnskapsførere: Vurderes som ikke godkjent

Advokater kan søke om å få kurset godkjent av advokatforeningen som 2 timer etterutdanning.

 

Spørsmål og påmelding:
Beate Zeiffert, bzeiffert@deloitte.no