Hva mener næringslivet om fastlandsforbindelsen?

Vi har hele tiden vært åpne for at det kan være flere gode løsninger til å nå målet som bestillingen har gitt, men da vi står igjen med to alternative forslag er tiden inne for å si hva næringslivet i regionen mener.

Tønsberg Næringsforening har fulgt prosessen med fastlandsforbindelsen nøye og med stor interesse, sluttresultatet er viktig for hvordan vår region skal utvikle seg, både som nærings – og boligområde.

Vi har hele tiden vært åpne for at det kan være flere gode løsninger til å nå målet som bestillingen har gitt, men da vi står igjen med to alternative forslag er tiden inne for å si hva næringslivet i regionen mener.

Vi har hatt en kort spørreundersøkelse blant våre medlemmer – og her er resultatet tydelig: næringslivet ønsker seg tunnel mellom Kaldnes – Korten.

70 % av våre medlemmer svarer at de ønsker tunnel, mens 24 % ønsker bro mellom Ramberg – Smørberg. 6% har svart at de ønsker mer informasjon før de tar et valg.

Tønsberg Sentrum har gjennomført tilsvarende undersøkelse blant sine medlemmer og her er resultatet det samme: 70 % ønsker seg tunnel mellom Kaldnes – Korten.

Svarene vi fikk i vår undersøkelse sier oss som skal arbeide for næringslivets interesser at det er viktig å få på plass en løsning som avlaster kanalbroen og Nedre langgate for gjennomgangstrafikk, men ikke med større avstand enn at forbindelsen fint kan brukes til kjøring til og fra bykjernen og næringsområdene som ligger rundt. Denne løsningen er også viktig for trafikken som skal til og fra jernbanen, et viktig knutepunkt for alle de som til daglig pendler med tog og som blant annet er bosatt på Tjøme og Nøtterøy. Tunnel vil etter vår mening best gi oss mulighet til å møte de miljøkrav som stilles til byer i fremtiden. Vi skal fortsette med en nærings- og boligutvikling som skaper vekst, og god infrastruktur er nøkkelen for å få dette til.

Debatten er nå i gang for fullt om hvilken forbindelse som er best og engasjementet er stort. Fylkesmannen har gitt sin støtte til bro, mens ordfører Petter Berg og redaktør i TB Sigmund Kydland har gitt sin støtte til tunnel. Fylkesmannen setter verning av våtmarksområdene på Ilene høyt i sin anbefaling for bro, men her er det etter vår mening flere faktorer som skal ivaretas, og næringslivets interesser står jo selvfølgelig mest sentralt for oss.

TNF ser frem til å få plass en ny fastlandsforbindelse, prosessen har vært lang og vår region fortjener virkelig å få på plass en helhetlig transportløsning for Tønsberg – regionen.

Tønsberg Næringsforening har pr i dag ca 330 medlemmer fordelt på alle bransjer og i alle størrelser, og fra hele regionen. Vi representerer med dette en stor del av regionens næringsliv.  Fra og med 1.1 18 slår vi oss sammen med Re Næringsforening. Vi har hatt et godt samarbeid med Tjøme Næringsforening i denne saken.