Hva kan Tønsberg Næringsforening gjøre for deg og din bedrift nå?

Det er tøffe og spesielle tider som ingen av oss har opplevd før. Det er ikke meningen at man som medlem i Tønsberg Næringsforening skal stå alene med de utfordringene man som bedriftsleder har. Vi oppfordrer deg og din bedrift til å ta kontakt med oss – vi er her for våre medlemmer!

Har din bedrift behov for midlertidig ansatte – si ifra så kan vi hjelpe deg med å opprette et kontaktpunkt/samarbeid med bedrifter som nedbemanner midlertidig og som kan ha ansatte tilgjengelig for deg og din bedrift. 

Tønsberg Næringsforening, næringssjefen og Tønsberglivet har opprettet et kriseteam. Vi har telefonmøter hver dag slik at vi best mulig skal kunne ivareta kommunens næringsliv. 

Har du spørsmål, bekymringer eller annet du ønsker å diskutere; ta kontakt med
Heidi Skjeggerød, daglig leder i Tønsberg Næringsforening, tlf: 988 86 288, mail: heidi@tonsbergnf.no

Til info så er Future Estate og Generalforsamling er utsatt, frokostmøte i april er avlyst – følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon: www.tonsbergnf.no

 

Nyttig å vite om hva slags tiltak som rettes mot næringslivet i forbindelse med Koronaviruset

Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare, men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre. Våre tiltak nå er derfor det første bidraget til at vi unngår unødvendige konkurser og oppsigelser. Vi må sikre at vi har jobber å gå til i andre enden av denne krisen. Norsk økonomi er grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt. Arbeidsledigheten er lav, vi har lønnsomme bedrifter og solide banker, og vi har handlingsrom i den økonomiske politikken. Regjeringen har igangsatt strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av Kononaviruset:
1) strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser
2) konkrete tiltak for bransjer som og bedrifter som er særlig hardt rammet
3) tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien ved behov

Midlertidige økonomiske tiltak

  • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere.
  • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 pst. til 40 pst. for rett til dagpenger under permittering.
  • Skatteetaten melder at fristen for å betale første termin av forskuddsskatten 15. mars er flyttet til 1. mai
  • Reduksjon fra 15 til to dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. De permitterte får full lønn i 20 dager.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Det kan bidra til at bankene blir mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere med sikte på å dekke eieres formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

Link til regjeringens sider om Koronavirus

Svar om permittering, karantene m.m for arbeidsgivere fra NHOs advokater