Bli medlem!

Tønsberg Næringsforening er til for sine medlemmer. Bli medlem; da er din bedrift med på å sette preg på regionens næringsliv.

31

oktober

QUO VADIS

KLAR FOR HANDLINGLa deg inspirere av hvordan noen av våre fremste hoder innenfor næringsliv, coaching og ekstremsport ser muligheter der andre ser begrensninger. Lær mer om hva...

11:30 - 21:30 

Medlemsfordeler:

 • Mulighet til å delta gratis, eller til medlemspris, på alle våre arrangementer
 • Gi andre medlemmer gode tilbud og motta tilbud fra øvrige medlemmer (medlemstilbud på våre hjemmesider)
 • Profilering via websider, sosiale medier osv.
 • Være vertskap på frokostmøter eller informasjonsmøter

Hvorfor bli medlem i Tønsberg Næringsforening?

 • Du får bidra til næringsutvikling i ditt område
 • Du får bidra til gjennomslagskraft og tyngde for næringslivet, og mulighet til å påvirke offentlige myndigheter gjennom TNF
 • Du får løpende oppdateringer på hva som er viktig
 • Du bygger nettverk og relasjoner, og blir automatisk invitert til våre arrangementer, både de som som er åpne for alle (frokostmøter og informasjonsmøter) og de som kun er for medlemmer (generalforsamling/årsmøte, sommerfest og julebord).
 • Du får innpass på en sosial arena, hvor vi har et godt samarbeid med blant annet de andre næringsforeningene i regionen og i Vestfold og NHO.
 • Du får faglig påfyll, interessante og dagsaktuelle foredrag og møter
 • Du får bidra med innspill til faglig innhold og gode foredragsholdere
 • Du får inspirasjon, motivasjon og nyttige tips
 • Det er ingen begrensinger på hvor mange fra din bedrift som kan delta på våre arenaer

MEDLEMSKONTIGENT

Årsavgiften er todelt: Kontingent (500 kr for alle) + serviceavgift (bedriftens omsetning avgjør beløp).

 

MedlemstypeServiceavgiftServiceavgift inkl. mva
Omsetning under MNOK 1,5 800,- 1 000,-
Omsetning mellom MNOK 1,5–10 2 100,- 2 625,-
Omsetning mellom MNOK 10–50 4 700,- 5 875,-
Omsetning over 50 MNOK 7 400,- 9 250,-
Varehus og butikksentra etter avtale etter avtale
Personlige medlemmer 200,- 250,-
Assosierte medlemmer 5 400,- 6 750,-
Gårdeiere 7 500,- 9 375,-

Omsetning under MNOK 1,5

Serviceavgift

800,-

Serviceavgift inkl. mva

1 000,-

Omsetning mellom MNOK 1,5–10

Serviceavgift

2 100,-

Serviceavgift inkl. mva

2 625,-

Omsetning mellom MNOK 10–50

Serviceavgift

4 700,-

Serviceavgift inkl. mva

5 875,-

Omsetning over 50 MNOK

Serviceavgift

7 400,-

Serviceavgift inkl. mva

9 250,-

Varehus og butikksentra

Serviceavgift

etter avtale

Serviceavgift inkl. mva

etter avtale

Personlige medlemmer

Serviceavgift

200,-

Serviceavgift inkl. mva

250,-

Assosierte medlemmer

Serviceavgift

5 400,-

Serviceavgift inkl. mva

6 750,-

Gårdeiere

Serviceavgift

7 500,-

Serviceavgift inkl. mva

9 375,-

Innmelding med bedriftsinformasjon

Årsavgift:

Prisen viser årsavgiften: Serviceavgift inkl. mva og medlemskontigent


Firma

Kontaktperson

Vervet av


En feil oppsto
Vennligst se over at skjemaet er korrekt utfylt.
Registrering godkjent
Registreringen er nå gjennomført og du vil høre fra oss innen kort tid.