«bli kjent møte» med nye medlemmer

TNF får stadig nye medlemmer – og i dag har vi blitt bedre kjent med ca 20 av dem. Det er lovende og å både se og å høre alt de driver med.

Bli med du også – da får din bedrift faglig påfyll og større nettverk!

Hvorfor bli medlem i Tønsberg Næringsforening?

  • Du får bidra til næringsutvikling i ditt område
  • Du får bidra til gjennomslagskraft og tyngde for næringslivet
  • Du får løpende oppdateringer på hva som er viktig
  • Du bygger nettverk og relasjoner, og blir automatisk invitert til våre arrangementer, både de som som er åpne for alle (frokostmøter og informasjonsmøter) og de som kun er for medlemmer (generalforsamling/årsmøte, sommerfest og julebord).
  • Du får innpass på en sosial arena, hvor vi har et godt samarbeid med blant annet de andre næringsforeningene i regionen og i Vestfold og NHO.
  • Du får faglig påfyll, interessante og dagsaktuelle foredrag og møter
  • Du får bidra med innspill til faglig innhold og gode foredragsholdere
  • Du får inspirasjon, motivasjon og nyttige tips
  • Det er ingen begrensinger på hvor mange fra din bedrift som kan delta på våre arenaer