Beredskapsdagen 11. april

• Klimarisiko: Hvilken økonomisk risiko kan bedrifter og offentlige myndigheter møte ved manglende tilpasning til klimaendringer
• Finans- og bankberedskap: Hvordan kan vi sikre handel med varer og tjenester når for eksempel elektroniske betalingstjenester faller bort?
• Kommunikasjon: Hvordan må beredskapsorganisasjoner tilpasse kommunikasjonsarbeidet til et endret trusselbilde og ny informasjonsteknologi?

Deltageravgift er kr 400.

Påmelding her;https://events.provisoevent.no/hsn/events/Beredskapsdagen2019/register

 

Program

0800 – 0900 Kaffe og åpning av utstillingene

0900-0905 Velkommen Petter Aasen, rektor Universitetet i Sørøst-Norge

0905-0950 Finansiell risiko for bedrifter og offentlig sektor dersom man ikke tilpasser seg til globale klimaendringer Kristin Halvorsen, direktør Cicero

0950-1015 Presentasjon av klimarisikoutvalgets innstilling Trude Myklebust, stipendiat UiO og medlem av klimarisikoutvalget

1015-1045 Rapporten «Konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land» Nicolai Prytz, manager Ernst & Young

1045-1115 Ny forsikringsordning for kommunene Hans Jacob Bull, professor emeritus, Universitetet i Oslo

1115-1230 Lunsj, mingling og visning på utstillingsområdet

1230-1300 Et endret trusselbilde og ny informasjonsteknologi. Hvordan må beredskapsorganisasjoner tilpasse kommunikasjonsarbeidet? Brigader Ingrid Gjerde, Forsvarssjefens pressetalsperson

1300-1330 Hvordan forberede seg på det uforutsette? Professor Glenn Egil-Torgersen USN og Forsvarets Høgskole

1330-1400 Finanstilsynets arbeid med beredskap innenfor finanssektoren Per Mathis Kongsrud, avdelingsdirektør Finanstilsynet

1400-1430 Finansnæringen – effektivisering og IKT-sikkerhet Jan Digranes, direktør betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge

1430-1450 DSBs egenberedskapskampanje: Hvorfor skal vi ha kontanter? Kristin Cordt-Hansen, assisterende direktør DSB

1450-1500 Oppsummering og refleksjoner etter dagen Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser