Årets TV aksjon – auksjonen.no og EDH tar ansvar

21. oktober er det årets TV aksjon – i år går pengene som samles inn til Kirkens Bymisjon. De gjør blant annet en fantastisk jobb i Tønsberg. To av TNF sine medlemmer har engasjert seg litt ekstra: auksjonen.no og EDH, og sammen med dem oppfordrer vi næringslivet i vår region til å bidra og å engasjere seg. I fjor samlet næringslivet i Tønsberg inn 120 000 kr, til sammenligning samlet Sandefjord sitt næringsliv inn et sted mellom 700-800 000 kr 😉

Her er hele teksten i reportasjen i tb:
«I forbindelse med TV-aksjonen 21. oktober, arrangerer Auksjonen.no en auksjon på Sem til inntekt for Kirkens Bymisjon. – Vi håper at enda flere fra lokalt næringsliv ønsker å bidra til TV-aksjonen, sier daglig leder Kai Møller i Auksjonen.no.

Blant de tolv organisasjonene som sendte inn søknad til TV-aksjonen, var det Kirkens Bymisjon som ble valgt ut. «Mindre alene sammen» er slagordet til TV-aksjonen på NRK i høst.
– Det er en stor ære. Dette bidrar til at vi kan utvide våre tilbud og sette i gang nye tiltak, sier Anne Mjaugeto i Kirkens Bymisjon Vestfold.
Hun har opplevd flere tilfeller hvor personer som er i jobb, har kommet innom og fortalt at de ikke har råd til mat på grunn av ulike årsaker.
– Dette kan jo ramme hvem som helst. Årets TV-aksjon handler ikke bare om dem som sliter med rus. Det handler om inkludering blant alle mennesker, og å bidra til å skape et fellesskap.
– Det er mye som kan skje slik at man har behov for hjelp. Da er det viktig at vi jobber for å være et inkluderende lokalsamfunn og at alle bidrar, sier Møller.
Nye tiltak i Vestfold:
Kirkens Bymisjon har vært med i TV-aksjonen én gang tidligere. Da var det rus og psykisk helse som var i fokus. I 2018 er målet å etablere møtesteder for folk.
– Etter TV-aksjonen ønsker vi å få satt i gang fem nye tiltak i Vestfold, sier daglig leder Anders Pladsen i Kirkens Bymisjon i Vestfold.
Disse tiltakene inkluderer to nye skattkammer, fritidshus, tilbud til familier, generasjonsmøter og flere arbeidstiltak.
Det er mange fra lokalt næringsliv som ønsker å bidra, forteller aksjonsleder i TV-aksjonen, Jan Petter Bergan.
Blant dem er EDH utleie og Auksjonen.no, som holder til på Sem.
– Vi har alltid vært opptatt av å støtte opp mot lokalsamfunnet. Da jeg hørte om TV-aksjonen, tok det ikke lang tid før jeg tok en telefon til Jan Petter for å fortelle at vi ønsker å bidra med det vi kan, sier Otto Winterstad i EDH utleie.
Nå vil han å oppfordre andre innenfor næringslivet i Vestfold til å gjøre det samme.
– Det er lett å tenke at «siden det er så mange andre som bidrar, behøver ikke jeg å gjøre det». Ethvert lite bidrar teller. Fokuset er at vi kan gjøre mye sammen, sier Winterstad.
Spiller en viktig rolle
– Kirkens Bymisjon i Vestfold er helt avhengig av bidrag fra lokalt næringsliv for at vi skal kunne gjennomføre de tilbudene vi har, og opprettholde di se. Næringslivet i Tønsberg er veldig flinke til å bidra på ulike vis. Det er vi utrolig takknemlige for, sier Mjaugeto.
Jan Petter Bergan er enig med Mjaugeto, men mener at det er et større potensial.
– Vi ønsker å motivere og inspirere, og vi håper at flere fra lokalt næringsliv ser nytten og verdien i å bidra, sier han.
I 2017 samlet Tønsberg inn 1,9 millioner kroner. Det tilsvarte 42,16 kroner per innbygger, forteller Bergan. I 2018 er målet 50 kroner per innbygger, noe som tilsvarer litt over 2 millio-
ner kroner.
– Vi har også som et mål å ha 500 bøssebærere som banker på 21.000 husstander, sier han «.