Aktivitetskalender

TNF står bak mange viktige arenaer med lokal forankring, som er sentrale for god kontakt næringsdrivende imellom, og mellom offentlig og privat sektor. Vi arrangerer ca. 10 frokostmøter i året med ulike temaer, medlemsmiddag, informasjonsmøter, Quo Vadis, sommerfest, julebord og nettverksmøter. Alle våre frokostmøter er gratis for medlemmer, og avholdes fortrinnsvis med medlemmer som vertskap.

28

november

Frokostmøte

Norsk håndverkerindustri og norsk industri har endret seg mye de siste tiårene. Vi skal besøke Huseby Kjøkken på  for å bli bedre kjent med dem og...

08:00 - 10:00