Aktivitetskalender

TNF står bak mange viktige arenaer med lokal forankring, som er sentrale for god kontakt næringsdrivende imellom, og mellom offentlig og privat sektor. Vi arrangerer ca. 10 frokostmøter i året med ulike temaer, medlemsmiddag, informasjonsmøter, Quo Vadis, sommerfest, julebord og nettverksmøter. Alle våre frokostmøter er gratis for medlemmer, og avholdes fortrinnsvis med medlemmer som vertskap.

30

januar

Markering av kommunesammenslåing

I år, som i fjor skal vi sammen med Tønsberg Kommune sette fokus på kommunesammenslåing og de mulighetene som næringslivet har i vår region. Invitasjon...

08:00 - 10:30